Logistyka magazynowa – podstawowe informacjeLogistyka magazynowa – podstawowe informacje

Logistyka magazynowa to ogół czynności, podejmowanych w celu zarządzania i planowania ładunkami. W obręb tego działu logistyki wchodzi również obsługa ładunków – czyli ich przyjęcie do magazynu, składowanie i wysyłka. W tym sensie logistyka magazynowa to w dużej mierze to samo, co obsługa magazynów.

(więcej…)

Operator logistyczny

Skutecznie realizowana logistyka magazynowaSkutecznie realizowana logistyka magazynowa

W przedsiębiorstwach, które realizują w ramach swojej działalności transport lub z niego korzystają, czy też posiadają magazyny lub je wynajmują duże znaczenie ma logistyka magazynowa. O ile logistyka w przedsiębiorstwach jest związana z produkcją, magazynowaniem czy transportem zewnętrznym i wewnętrznym, o tyle logistyka magazynowa wychodzi poza obszar produkcji.

(więcej…)