Dzień: 23 stycznia 2021

Logistyka magazynowa – podstawowe informacjeLogistyka magazynowa – podstawowe informacje

Logistyka magazynowa to ogół czynności, podejmowanych w celu zarządzania i planowania ładunkami. W obręb tego działu logistyki wchodzi również obsługa ładunków – czyli ich przyjęcie do magazynu, składowanie i wysyłka. W tym sensie logistyka magazynowa to w dużej mierze to samo, co obsługa magazynów.

(więcej…)