Obowiązek ważenia kontenerów przed załadowaniem na statek

Obowiązkowe ważenie każdego kontenera przed załadunkiem na pokład statku

Urzędy które się zajmują morskimi przepisami zaczynają przykładać coraz większą rolę na kwestie bezpieczeństwa transportu. Już za parę miesięcy powinny wejść w życie regulacje prawne związane z dokładną kontrolą ciężaru załadowanych kontenerów. Zgodnie z ich nowym brzmieniem całkowity obowiązek wykonania tej weryfikacji spoczywa na tym, kto nadaje ładunek, i odbywało się będzie zanim się wszystko załaduje ma statek. Przepisy te zostały określone już przed dwoma laty, natomiast problemy te widziano już od dość dawna, ale z rozmaitych powodów rozwiązania nie wprowadzono w życie. Nowe wytyczne wskazują że każdy kto będzie nadawał kontener zostaje zobowiązany do dokładnego sprawdzenia jego ciężaru i przekazania informacji o tym przewoźnikowi i terminalowi. Wprowadzony został również zakaz obsługi ładunków, które nie były zweryfikowane. Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadowaniem na statekProponuje się aktualnie dwa sposoby kontroli, więc będą tu możliwości wybrania bardziej pasującego. Pierwszym sposobem będzie zważenie kontenera, który jest już wypełniony przy użyciu certyfikowanych urządzeń, a drugim jest sprawdzenie wagi wszystkich przedmiotów i zsumowanie jej z wagą pustego kontenera.

Problem z podawanymi błędnie wagami od dawna był znany, i wielu lat też było to dość niebezpieczne. Do ładowni pojedynczego statku jednorazowo może wejść prawie dwadzieścia tysięcy kontenerów. Przy tak dużej ilości niewielkie nawet różnice w zadeklarowanej wadze w stosunku do rzeczywistej mogą sprawić wiele problemów w czasie płynięcia. Już wielokrotnie zdarzały się sytuacje kiedy kontenery się zapadały, kłopoty z utrzymaniem stabilności statków czy też wypadki śmiertelne pośród członków załogi. W skrajnym przypadku, przy dużych różnicach między wagą deklarowaną a rzeczywistą może dojść do znacznego przechyłu i utonięcia jednostki, co już parokrotnie w przeszłości miało miejsce. Dlatego też morska branża z dużą radością przyjęła planowane zmiany, mimo że będą się one wiązać z większą ilością pracy. Na szczęście przede wszystkim zdecydowano się postawić na odpowiednie bezpieczeństwo, a nie na dochody za wszelką cenę. Dzięki temu wszystkiemu można mieć nadzieję, że sytuacje które występowały w przeszłości już się więcej nie zdarzą.