Spedycja morska

Spedycja morska – spedycja i zawód spedytora, zawłaszcza morskiego do jedna z najpopularniejszych profesji w Trójmieście. Logistyka, spedycja, transport i kierunki pokrewne to tez jedne z najpopularniejszych kierunków studiów na uczelniach wyższych Gdańska, Gdyni Sopotu.

Z kierunkami kształcącymi w specjalizacji spedytor morski można spotkać się na Uniwersytecie Gdański, Akademii Morskiej w Gdyni oraz w wielu prywatnych uczelniach wyższych.

Specyfiką spedycji morskiej jest konieczność nieustannego zdobywania doświadczenia zawodowego , rozwijania swoich kwalifikacji w różnych dziedzinach: od technicznych aspektów transportu, przez znajomość prawa, praktykę rynkową, Aż po doskonalenie znajomości języków obcych.

spedycja morska

Kadra tworząca zespół Helena TS i redakcję portalu transport-kontenerow.pl jest takim właśnie dynamicznym zespołem, stawiającym na zrównoważony, lecz dynamiczny rozwój. Filozofia przedsiębiorstwa Helena TS, jako firmy rodzinnej, opiera się na poszanowaniu odstawowych zasad etycznych w relacjach tak między pracownikami, jak w kontaktach z klientami i współpracującymi kontrahentami.

Referencje wystawiane firmie przez przedsiębiorstwa który skorzystały z usług spedycyjnych Heleny TS świadczą dobitnie o rzetelności i profesjonalizmie w podejściu do pracy w Helena Transport Spedycja s.j.

Spedycja morska – zbiór działań logistycznych w transporcie, przewozie towarów transportowanych morzem. Głownie to transport kontenerowy , czy też inaczej mówiąc transport kontenery.