Rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Żaden port prezentujący do miana nowoczesnego nie ma żadnych szans na rozwój, jeśli doprowadzone do niego nie zostaną odpowiednio przepustowe dojazdowe trasy, i to nie tylko drogowe lecz również kolejowe. Na dzień dzisiejszy infrastruktura kolejowa pozostawia wiele do życzenia, szczególnie w przypadku portów będzie jeszcze dużo do wykonania w tych obszarach. Jeżeli chodzi o rejon Trójmiasta, to tu dużo lepiej będzie pod tym względem wypadał Gdański Port. W pierwszym miesiącu bieżącego roku oddano do użytku linię 226 z Pruszcza Gdańskiego do Portu Północnego. Dodatkowo w trakcie budowania jest kolejny tor na tej właśnie trasie, dzięki czemu już od połowy roku pociągi jeździć będą mogły w każdą stronę, z przepustowością nawet do dwustu pełnych składów na dobę. Plany są znacznie większe, ponieważ zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Gdańskiego portu docelowa przepustowość trasy będzie większa od obecnej nawet sześć razy. Z tego też powodu już teraz wykonywanych jest kilka ważnych projektów, jakie na pewno pomogą w zrealizowaniu tego celu, a kilka następnych będzie w trakcie projektowania, konsultacji czy też kompletowania koniecznych pozwoleń.

Podobnie duży zakres wykonywanych projektów jest w porcie w Gdyni. W pierwszej kolejności port ten ma w planach dostosować kolejową infrastrukturę do standardu sieci TEN-T. Pozwoli to między innymi na obsługę znacznie dłuższych oraz cięższych składów niż w chwili obecnej, bo aż długich na 740 metrów. Przeprowadzona równocześnie kompleksowa modernizacja sterujących systemów będzie się z kolei przyczyniać do znacznego powiększenia się poziomu bezpieczeństwa, a równocześnie znacznie poprawi jakość obsługi przejazdów w samym porcie. Jednym z większych projektów, które mogłyby w dużym stopniu na długie lata poprawić jakość kolejowych połączeń na terenie Gdyni, jest przebudowa dwóch linii które przebiegają przez tę miejscowość. Aktualnie linie posiadają jedynie po jednym torze, a poza tym nie są zelektryfikowane, więc oba te obszary byłyby do zrobienia. Na dzień dzisiejszy projekt ten jest w trakcie studium wykonalności, a po skończeniu tego etapu można będzie przedstawić zainteresowanym stronom najbardziej obiecujące pomysły i rozwiązania. Planowane koszty to około 1,6 miliarda złotych, a szacowany termin ukończenia w roku 2021.