Uruchomienie nowej trasy kolejowej do Portu Gdańskiego

Uruchomienie nowej trasy kolejowej do Portu Gdańskiego

Port Gdański rozwija się w wielu obszarach, kolejne inwestycje zaczynają powstawać nie tylko na jego terenie, ale będą także obejmować okoliczne rejony. W ostatnim czasie rzeczywiście dużo trudu lecz również środków włożono w modernizację oraz rozbudowę tras dochodzących do portu. Sytuacja jest zupełnie zrozumiała, gdyż powiększenie przeładunkowych możliwości musi być powiązane z możliwością obsłużenia przewozu ładunków w głąb lądu – brak odpowiednich połączeń drogowych czy kolejowych stanowić tutaj nie może ograniczenia. Z tego też powodu duża ilość inwestycji na terenie Gdańska zostało już w ostatnim czasie ukończonych, lecz wiele będzie także czekać na wykonanie. Szczególnie duży nacisk położony został na gruntowną modernizację połączeń kolejowych, jakie w związku z szybki rozwojem portu po prostu zaczęły nie dawać rady. Stąd też między innymi ruszył projekt zmodernizowania trasy pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem, który obejmował roboty przy moście nad Wisłą a także przy dwutorowej linii kolejowe, całość tej inwestycji została wyceniona na 370 milionów.

Uruchomienie nowej trasy kolejowej do Portu Gdańskiego
Uruchomienie nowej trasy kolejowej do Portu Gdańskiego

Pierwsze nowe transporty na nowo otworzonej trasie zaczęły kursować w drugie połowie stycznia, i mogą to robić aktualnie dużo szybciej niż wcześniej. Przed modernizacją składy mogły się poruszać z największą prędkością 20 km/h, obecnie będzie to kilka razy więcej. Przy okazji wykonywanych prac poprawiony również został transport rzeką która przepływa pod mostem. Dzięki odpowiedniemu podniesieniu konstrukcji obecnie rzeką mogą przepływać znacznie dłuższe jednostki pływające. Aktualnie będzie możliwe transportowanie nawet trzech warstw kontenerów na pokładzie barki, co znacząco może usprawnić żeglowanie na tym właśnie szlaku. Aby poprawić bezpieczeństwo most został również dobrze oświetlony. Rozbudowa, która była opisywana będzie miała duże znaczenie dla całego gdańskiego rejonu. Uruchomiona niedawno do użytku trasa 226 znacznie zwiększy możliwości przepustowe pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Portem o sześć razy, a dodatkowo pozwoli na jazdę dużo cięższych składów niż do tej pory. I najprawdopodobniej nie jest to koniec, bo są planowane nowe inwestycje które mają jeszcze bardziej poprawić stan infrastruktury w tamtym rejonie.
.