Krótkie omówienie sytuacji finansowej portu w Gdyni po ubiegłym roku

Krótkie omówienie sytuacji finansowej portu w Gdyni po ubiegłym roku

Pomimo spadku o blisko sześć procent przeładunków osoby zarządzające portem w Gdyni zaliczają raczej rok 2015 do niezwykle udanych. Zakończono bowiem kilka istotnych projektów, nie tylko poszerzających możliwości przeładunkowe, lecz dodatkowo zwiększających konkurencyjność portu na naszym wybrzeżu. Pośród projektów które zostały zrealizowane bardzo ważne były te inwestowane ze środków unijnych, z sukcesem zakończono ich pięć w ubiegłym roku. Pomimo dość dużych wydatków na inwestycje Port w Gdyni pozytywnie skończył też rok jeśli chodzi o finanse. Całkowity zysk netto wyniósł prawie 50 milionów złotych, co jest wprawdzie połowę mniej niż przed rokiem, lecz należy przy tym pamiętać że wtedy przeprowadzono prywatyzację Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Oprócz tego na nieco niższe wyniki miała także wpływ sytuacja na rynkach finansowych. Port bardzo mocno inwestuje swój kapitał w lokaty i inne bezpieczne instrumenty, a rentowność ich jednak znacznie została obniżona w ostatnim czasie. Następnym czynnikiem który ma wpływ na ogólny wynik są szybciej rosnące koszty, coraz to nowe oddawane do użytku obiekty powodują znaczne skoki amortyzacji.

Krótkie omówienie sytuacji finansowej portu w Gdyni po ubiegłym roku
Szybkie podsumowanie sytuacji finansowej gdyńskiego portu po ubiegłym roku

Pośród grup towarowych jakie są obsługiwane przez gdyński port największe spadki zanotowano w przeładunkach drobnicy, ten wskaźnik wyniósł blisko 11 procent. Ogromny wpływ na tę sytuację miało odejście do Gdańska grupy paru klientów, co niestety miało przełożenie na całkowity wynik. Gdynia póki co ma ciężko jeśli chodzi o możliwość konkurowania z Gdańskim portem, gdyż nie ma jeszcze działającej obrotnicy a także toru wodnego o odpowiedniej głębokości, które to projekty pozwoliłyby na obsługę statków o dwukrotnie większej ładowności. Znacząco zmniejszeniu uległ w roku 2015 również rozładunek węgla, z kolei to było wynikiem bardzo dużego spadku eksportu tego właśnie surowca. Lecz straty te zrekompensowano w dużej części przez przeładunek zbóż – tu w roku ubiegłym zanotowany został wzrost o blisko połowę, z prawie dwóch do blisko trzech milionów ton. Do osiągnięcia wyników w takim wymiarze przyczyniły się w pierwszej kolejności przeprowadzone inwestycje, czyli przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego a także duży magazyn na terenie Nabrzeża Śląskiego.