Duże zainteresowanie zakupem armatora z Singapuru NOL

Duże zainteresowanie zakupem armatora z Singapuru NOL

Współczesny kryzys w transporcie morskim można zauważyć na kilku płaszczyznach. W pierwszej kolejności się do dużych obniżek stawek frachtowych, przez co opłacalność połączeń między portami stanęła pod dużym znakiem zapytania. Poza tym sprawił, że odłożonych zostało sporo zaczętych inwestycji, w tym jeden z większych zakupów na rynku armatorów morskich. Transakcja ta dotyczyła zakupu firmy z Singapuru zwanej Neptune Orient Lines, która jest obecnie wystawiona na sprzedaż przez jej większościowego udziałowca. Ten singapurski armator swoje początki miał w latach siedemdziesiątych i przez minione lata dorobił się pozycji największego kontenerowego przewoźnika w południowo-wschodniej Azji. To właśnie dzięki obecności tej linii międzynarodowe znaczenie zdobył też Singapur. Poprzez odpowiednie inwestycje miasto to zyskało status globalnego centrum przeładunków, i na dzień dzisiejszy jest jednym z głównych portów w tamtym rejonie. Ale ostatnie kilka lat to duże obniżenie rentowności, w tym ciężkim okresie firma NOL zanotowała ponad miliard strat.

sprzedaż armatora z Singapuru NOL
Spore zainteresowanie kupnem singapurskiego armatora NOL

Firmą NOL od pewnego czasu mocno zaczęło się interesować francuskie konsorcjum CMA CGM. Przy pomocy tego zakupu Francuzi chcą wzmocnić trzecie miejsce na rynku przewozów kontenerowych i mieć większe możliwości konkurowania z dwoma największymi firmami. Na dzień dzisiejszy ich udziały są na poziomie 9 procent, zakup NOL dałby następne trzy procenty. CMA CGM złożyło już pierwszą ofertę zakupu, jednak jak twierdzą specjaliści liczyć raczej nie można na szybkie zamknięcie sprawy. NOL zostało wycenione na blisko dwa miliardy dolarów, lecz kryzys, który obecnie panuje na rynku raczej nie sprzyja tak dużym zakupom, a z kolei właściciele nie bardzo się będą chcieli pozbyć firmy za zbyt niską kwotę. Do dnia dzisiejszego obie strony nie skomentowały tych wiadomości, lecz wiadomo, że negocjacje cały czas trwają i są już mocno zaawansowane. Do gry wszedł niedawno Moeller-Maersk, który także zaczął prowadzić rozmowy z właścicielami firmy NOL, lecz póki co wszystko wygląda na to, że Francuzi są bliżej tego, żeby dokończyć transakcję.

Coraz to nowe rekordy na niedawno rozbudowanym Kanale Sueskim

Coraz to nowe rekordy na niedawno rozbudowanym Kanale Sueskim

Coraz to nowe rekordy na niedawno rozbudowanym Kanale Sueskim
Coraz to nowe rekordy na niedawno rozbudowanym Kanale Sueskim

Morski transport należy do najtańszych, ale i tak bardzo duże znaczenie ma w nim trasa, która jest do przebycia. Teraz większość zagranicznego handlu występuje między dalekim wschodem a Ameryką i Europą, a ogromnie ważną rolę w tym wszystkim odgrywa Kanał Sueski, który połączył Morze Czerwone z Morzem Śródziemnym. Oferuje on w tej chwili najsprawniejsze połączenie między Azją i Europą, dzięki temu, że nie ma konieczności opływania kontynentu afrykańskiego skraca przeciętną podróż o dwa tygodnie. Już w aktualnej chwili przez wody tego kanału przepływa prawie pięćdziesiąt kontenerowców na dobę, co stanowi siedmioprocentowy udział światowego przewozu morskiego. Zarządzający kanałem, to znaczy rząd Egiptu zakłada, że za następną dekadę ilość ta zwiększy się dwukrotnie, a tym samym sporemu zwiększeniu ulegnie całościowy udział tego przejścia morskiego w międzynarodowym handlu. Takie same plany dotyczą ewentualnych przychodów, jakie ma wygenerować działalność kanału. Rząd Egiptu mówi mówią wręcz o kwocie trzynastu miliardów dolarów, w takie wyliczenia jednak nie bardzo wierzy część ekonomistów.

Tak przyszłościowe plany są skutkiem z otwarcia nowej nitki kanału, co nastąpiło w tym roku w sierpniu. Nowa nitka powstała obok dotychczasowego kanału, dzięki temu jest dziś możliwy ruch w dwie strony, bez niepotrzebnego oczekiwania na swoją kolej. Jego długość wynosi 35 kilometrów, a powstał bardzo szybko, bo w czasie jednego roku. Początkowo zakładano jego przekopanie na trzy razy więcej, lecz kilkadziesiąt ludzi, którzy robili przy jego budowie przyczyniło się do znacznego przyspieszenia inwestycji. W chwili obecnej podróż kanałem trwa w okolicach jedenastu godzin, tak więc jest to lepszy wynik niż jeszcze kilka miesięcy temu. Kanał już dzisiaj pobija coraz to nowe rekordy, jeśli chodzi o ilość przepływających jednostek. Dziewiątego września przepłynęło nim 70 statków mających całkowitą nośność 4 mln ton, co jest obecnie wyśrubowanym rekordem. Rekordy także się zwiększają jeśli chodzi o rozmiar przepływających jednostek, zarówno od strony północnej jak i południowej póki co największe jednostki to kontenerowce mające wyporność 200 tysięcy ton.

Transport kontenery

Transport kontenery w branży transport morski skuteczny i sprawdzony transport kontenera przy użyciu pojemnikowców jak również specjalistycznych terminali kontenerowych potrzebuje od samych kontenerów oznaczonych parametrów. Przez lata ich użytkowania wyznaczył się globalny wzorzec oraz użytkowani certyfikowania, najwybitniej popularnych wielkości, sposobów sztauowania, naprawy, konserwacji, itd. To oczywiście optymalizacja usług kontener transport.transport kontenery

W kwestii manewrowania, nowoczesne kontenery buduje się, żeby spełniały następujące wymagania (przykład).
W transporcie morskim kontener powinien być skonstruowany w taki sposób, żeby możliwe było przenoszenie jego bez żadnych trwałych deformacji w trakcie:

a) podnoszenia, pełnego bądź pustego, za górne zaczepy narożne, poziomo, z pomocą wyciągarki, umocowanego z użyciem haków, zaczepów lub klamr.
b) podnoszenia, pełnego lub pustego, za dolne zaczepy narożne z zastosowaniem lin terminalowych pod dowolnym kątem między pionem i katem 45º w stosunku do poziomu.
c) unoszenie pełnego bądź pustego wózkiem sztaplarką za kieszenie tegoż wózka.

Kontener ma mieć szansa bezpiecznego transportowania. Powinien być wykonany tak, ażeby nadawał się do przemieszczania w następujący sposób:

a) Drogą morską: w prowadnicach na statku w ustawieniu piętrowym – do ściśle określonej liczby poziomów, przy zabezpieczeniu poziomymi jak również pionowymi zawiesiami mocującymi.
b) Transportem drogowym: na platformie czy podwoziu (naczepie) szkieletowym, przy zabezpieczeniu klamrami
c) Koleją: na platformie kolejowej lub specjalnymi wagonami kontenerowymi przy zabezpieczeniu twistlokami.

Transport kontenery ponadto kontenery (kontener-transport) muszą odpowiadać ściśle obowiązującym normom w zakresie użycia pożądanych materiałów do ich budowy, określonych wymiarów wewnętrznych a także zewnętrznych. Wyznaczonego reżimu konstrukcji, odporności na warunki pogodowe w tym temperaturę trwałości na wstrząsy umożliwia optymalny transport kontenera.

Kontener normalnie zbudowany jest z ram stalowych napełnionych po bokach blachą stalowa karbowaną w poziomie. W przedniej płaszczyźnie kontener zabezpieczony bywa dwuskrzydłowymi drzwiami z blachy stalowej karbowanej pionowo, w tylnej części natomiast blachą stalową karbowaną pionowo i dachem ze stali tłoczonej, przy czym wszystko wzmocnione może być kostkami narożnymi. Wszelkie spoiny obszarów zewnętrznych, włączając w to ramę bazową spawane są szwem ciągłym z użyciem CO2.
Podłoga w wewnątrz kontenera jest wielokrotnie drewniana, skonstruowana z płyt sklejkowych kładzionych podłużnie na profilach poprzecznych pomiędzy szyną środkową podłogi, zaś kątownikami metalowymi.

Płyty podłogowe są dokładnie przytwierdzone do każdego z profili poprzecznych za pomocą wkrętów samomocujących, jednakże powierzchnie wszelkich łączeń, jak zarówno brzegi płyt podłogowych zabezpieczone są substancją uszczelniającą.

Należy pamiętać, iż przywołane wyżej parametry dotyczą zwyczajnych gabarytowo oraz konstrukcyjnie typów kontenerów (najpopularniejsze to 40 jak również 20-stopowe) w ramach usług transport kontenera lub kontener transport. W układzie od potrzeb a także zastosowań czynniki te zdołają ulegać zmianie, jednakże stale są one ograniczane przez używane na świecie normy bezpieczeństwa transportu morskiego.

Transport kontenery – to ta usługa