Plany na rozwój kombinowanego przewozu w Polsce

Plany rozwojowe multimodalnego przewozu w Polsce

Intermodalny transport cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród transportowców. Opiera się on na tym, że dostawa ładunku jest wykonywana paroma różnymi metodami, lecz wszystko ma się odbyć w sposób sprawny i wygodny dla użytkownika. Rozwojowe plany transportu intermodalnego w naszym krajuDynamiczny rozwój tego rodzaju transportu to jeden z ważniejszych priorytetów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, co można było wywnioskować po liście, jaki został skierowany do uczestników zorganizowanego na terenie Gdańska IV Forum Transportu Kombinowanego. Jednym z podstawowych założeń, które zostały podjęte jest uzyskanie w ciągu czterech lat doprowadzenie do wysokości 6 procent w całości transportu kolejowego. Szacuje się, że na dzień dzisiejszy poziom ten wynosi około pięciu, lecz dynamika wzrostu może dawać duże nadzieje na to, że powyższy cel uda się osiągnąć. Na dzień dzisiejszy rynek tego transportu osiągnął dużą stabilność, lecz jego rozwój cały czas trwa. Cały czas jest na pierwszym miejscu PKP Cardio, z prawie 50-procentowym udziałem, lecz Lotos Kolej i DB Schenker Rail Polska SA bez przerwy uzyskać większe udziały.

Żeby cele które się układa zostały osiągnięte potrzebne będzie nie tylko zainteresowanie klientów, lecz również odpowiedniej jakości infrastruktura. Z tego też powodu w planach na nadchodzące lata zostało umieszczonych sporo inwestycji związanych z modernizacją i rozbudową systemu kolejowego. Zgodnie z z zamierzeniami Krajowego Planu kolejowego, jaki został przyjęty w ubiegłym roku we wrześniu, przez najbliższe siedem lat jest w planach przeznaczenie około siedemdziesięciu miliardów, z czego około dwóch trzecich będzie pochodzić z unijnych środków. To właśnie na ten rok jest planowane zakończenie prac modernizacyjnych wszystkich ważnych fragmentów szlaków transportowych, przez co powstać powinna spójna sieć o wysokich parametrach technicznych. Dodatkowo sporo pieniędzy ma być przeznaczonych na wyposażenie i budowę terminali oraz centrów logistycznych, a także na poprawę jakości taboru. Planuje się również obniżenie opłat za dostęp do sieci kolejowej dla firm, które oferują transporty intermodalne, po przeprowadzeniu niezbędnych zmian w przepisach byłoby to jak najbardziej możliwe.