Transport kontenery

Transport kontenery w branży transport morski skuteczny i sprawdzony transport kontenera przy użyciu pojemnikowców jak również specjalistycznych terminali kontenerowych potrzebuje od samych kontenerów oznaczonych parametrów. Przez lata ich użytkowania wyznaczył się globalny wzorzec oraz użytkowani certyfikowania, najwybitniej popularnych wielkości, sposobów sztauowania, naprawy, konserwacji, itd. To oczywiście optymalizacja usług kontener transport.transport kontenery

W kwestii manewrowania, nowoczesne kontenery buduje się, żeby spełniały następujące wymagania (przykład).
W transporcie morskim kontener powinien być skonstruowany w taki sposób, żeby możliwe było przenoszenie jego bez żadnych trwałych deformacji w trakcie:

a) podnoszenia, pełnego bądź pustego, za górne zaczepy narożne, poziomo, z pomocą wyciągarki, umocowanego z użyciem haków, zaczepów lub klamr.
b) podnoszenia, pełnego lub pustego, za dolne zaczepy narożne z zastosowaniem lin terminalowych pod dowolnym kątem między pionem i katem 45º w stosunku do poziomu.
c) unoszenie pełnego bądź pustego wózkiem sztaplarką za kieszenie tegoż wózka.

Kontener ma mieć szansa bezpiecznego transportowania. Powinien być wykonany tak, ażeby nadawał się do przemieszczania w następujący sposób:

a) Drogą morską: w prowadnicach na statku w ustawieniu piętrowym – do ściśle określonej liczby poziomów, przy zabezpieczeniu poziomymi jak również pionowymi zawiesiami mocującymi.
b) Transportem drogowym: na platformie czy podwoziu (naczepie) szkieletowym, przy zabezpieczeniu klamrami
c) Koleją: na platformie kolejowej lub specjalnymi wagonami kontenerowymi przy zabezpieczeniu twistlokami.

Transport kontenery ponadto kontenery (kontener-transport) muszą odpowiadać ściśle obowiązującym normom w zakresie użycia pożądanych materiałów do ich budowy, określonych wymiarów wewnętrznych a także zewnętrznych. Wyznaczonego reżimu konstrukcji, odporności na warunki pogodowe w tym temperaturę trwałości na wstrząsy umożliwia optymalny transport kontenera.

Kontener normalnie zbudowany jest z ram stalowych napełnionych po bokach blachą stalowa karbowaną w poziomie. W przedniej płaszczyźnie kontener zabezpieczony bywa dwuskrzydłowymi drzwiami z blachy stalowej karbowanej pionowo, w tylnej części natomiast blachą stalową karbowaną pionowo i dachem ze stali tłoczonej, przy czym wszystko wzmocnione może być kostkami narożnymi. Wszelkie spoiny obszarów zewnętrznych, włączając w to ramę bazową spawane są szwem ciągłym z użyciem CO2.
Podłoga w wewnątrz kontenera jest wielokrotnie drewniana, skonstruowana z płyt sklejkowych kładzionych podłużnie na profilach poprzecznych pomiędzy szyną środkową podłogi, zaś kątownikami metalowymi.

Płyty podłogowe są dokładnie przytwierdzone do każdego z profili poprzecznych za pomocą wkrętów samomocujących, jednakże powierzchnie wszelkich łączeń, jak zarówno brzegi płyt podłogowych zabezpieczone są substancją uszczelniającą.

Należy pamiętać, iż przywołane wyżej parametry dotyczą zwyczajnych gabarytowo oraz konstrukcyjnie typów kontenerów (najpopularniejsze to 40 jak również 20-stopowe) w ramach usług transport kontenera lub kontener transport. W układzie od potrzeb a także zastosowań czynniki te zdołają ulegać zmianie, jednakże stale są one ograniczane przez używane na świecie normy bezpieczeństwa transportu morskiego.

Transport kontenery – to ta usługa