Transport kontenera

Transport kontenera – światowy transport morski to mapa nieustannie adaptujących się siatek logistycznych, wschodzących i słabnących ośrodków biznesowych z usługodawcami proponującymi serwisy rodzaju transport-kontenera oraz prężnie rozwijająca się branża TSL, dla której serwisy kontener-transport to chleb powszedni. O jak bardzo transport drogą morską w kiedyś kojarzony był przede wszystkim lokalnie: na skale Europy, Lewantu czy też Dalekiego Wschodu, dziś urozmaicił się on o wielki rynek amerykański, prędko rosnącą Afrykę, Australię i wiele nieznanych dotąd wielkim przedsiębiorstwom kontenerowym terenów Azji.

Transport morski, w ramach jakiego realny jest transport kontenera i usługi kontener-transport do jeszcze jedna cecha: globalizacja i standaryzacja. Ten sam 40-stopowy kontener być może obecnie być obsłużony w każdym prawie większym porcie świata, a standardy jego spedycji – takiej choćby jaką oferuje Helena TS – poniekąd wszędzie będą jednakowo wysokie. Czy jednak transport morski to optymalna droga transportu kontenera od nadawcy do odbiorcy? Głównie na głównym z punktu zauważania polskiego przedsiębiorcy, tj relacji Chiny-Europa?, Czy alternatywą może być np. transport lotniczy?. Wydaje się, że w przewidywalnej przyszłości raczej nie.

Usługi kontener-transport są niewątpliwie możliwe do wypełnienia drogą powietrzną, portu lotnicze notują stały powiększenie obrotów nie tylko pasażerskich, ale też towarowych, są jednak w dalszym ciągu zbyt drogie i trudne technicznie, aby mogły zagrozić transportowi morskiemu. Skoro nie lotnictwo. To może transport samochodowy? W wielu przypadkach transport kontenera lub usługi kontener-transport istotnie są opłacalne przy zastosowaniu tradycyjnego taboru samochodowego.

Dłuższe wszak odległości czynią, że handel oparty li tylko na transportach samochodowych również ekonomicznie jest niewspółmierny z morskim. Nie mówiąc już o powodach oczywistych: jak uciążliwe organizacyjnie jest przewiezienie kontenera z Chin – przez Azję do Europy? W Europie do tych wszystkich faktów dochodzą także zasadnicze normy ochrony środowiska, które zdecydowanie preferują transport drogą wodną i koleją, w zamian żmudnego ruchu samochodowego.

Gdyż nie transport lotniczy i kołowy, może to oczywiście transport kolejowy stanowi dobrą opcję dla dróg wodnych? W wielu sposobnościach na pewno tak jest. Unia Europejska śmiało wspiera postęp transportów kolejowych, a i sami przedsiębiorcy widzą w tym pożytki. Sam choćby terminal BCT z Gdyni już w 2012 roku 42% przeładowanych przez siebie kontenerów odesłał do adresatów koleją. Nie bez sensu są znane medianie akcje w rodzaju „Tiry na tory!” oraz rosnąca propozycja infrastrukturalna ze strony kolejowych firm frachtowych.

Transport kontenera z Chin do Polski za użyciem szczególnych pociągów kontenerowych ma już wieloletnią tradycję i uznawany jest za pomysł udany. Wydaje się jednak, że mimo wszystko kolej, ze wszystkimi swoimi zaletami nie wywoła zahamowania rozwoju transportu morskiego. Do czasu wejścia jakichś rewolucyjnych rozstrzygnięć technicznych transport morski będzie stanowił podstawowy środek przewozu kontenerów i innych rodzajów ładunków, bo jest standardowo najtańszy, najbezpieczniejszy i najlepiej rozwinięty ze wszelkich pozostałych dróg transportu.