Transport-kontenerow.pl logistyka Logistyka magazynowa – podstawowe informacje

Logistyka magazynowa – podstawowe informacje

Logistyka magazynowa to ogół czynności, podejmowanych w celu zarządzania i planowania ładunkami. W obręb tego działu logistyki wchodzi również obsługa ładunków – czyli ich przyjęcie do magazynu, składowanie i wysyłka. W tym sensie logistyka magazynowa to w dużej mierze to samo, co obsługa magazynów.

Główne zadania logistyki magazynowej

Podstawowymi zadaniami tego działu logistyki są:

– Monitorowanie i kontrolowanie przepływu towarów na etapie magazynowania;
– Dostosowywanie aktualnych zasobów przedsiębiorstwa do jego zapotrzebowania;
– Minimalizacja kosztów operacyjnych bez uszczerbku dla wysokiego poziomu oferowanych usług.

Jak zadania te są wypełniane przez logistykę magazynową?

Dobry logistyk magazynowy dąży do:
– maksymalizacji powierzchni magazynowania;
– zorganizowania w sposób możliwie najwydajniejszy pracy operatorów i urządzeń przeładunkowych;
– zapewnienia łatwego dostępu do ładunków na wszystkich etapach procesu logistycznego;
– przestrzegania wysokich standardów bezpieczeństwa pracowników;
– ochrony towarów na każdym etapie procesu ich załadunku, magazynowania i (ewentualnie) rozładunku.

Dobra obsługa magazynów kluczem do wyższej jakości logistyki magazynowej w Twojej firmie!

Wszystkie opisane w dwóch pierwszych rozdziałach zadania i sposoby skutecznej realizacji tychże zadań wymagają wypracowania i konsekwentnego realizowania wysokich standardów obsługi magazynowej.

Dobre zarządzanie przestrzenią i pracownikami magazynu powinno być punktem honoru każdego logistyka magazynowego!

Related Post