Transport-kontenerow.pl logistyka Skutecznie realizowana logistyka magazynowa

Skutecznie realizowana logistyka magazynowa

Operator logistyczny

W przedsiębiorstwach, które realizują w ramach swojej działalności transport lub z niego korzystają, czy też posiadają magazyny lub je wynajmują duże znaczenie ma logistyka magazynowa. O ile logistyka w przedsiębiorstwach jest związana z produkcją, magazynowaniem czy transportem zewnętrznym i wewnętrznym, o tyle logistyka magazynowa wychodzi poza obszar produkcji.

Czym zajmuje się logistyka magazynowa?

W ramach działań realizowanych w logistyce magazynowej można wyróżnić:

Operator logistyczny
  • prognozowanie popytu
  • realizowanie zamówień
  • sterowania zamówieniami
  • obsługę zwrotów
  • gromadzenie informacji
  • obsługiwanie transportu
  • logistyczna obsługa klientów.
    Ważnym obszarem tak rozumianej logistyki jest obsługa magazynów. Jednak w przedsiębiorstwach najczęściej niezbędne jest przygotowanie znacznie szerszej strategii logistycznej. Odpowiada ona za zarządzanie poszczególnymi procesami, a także stanowi podstawę tworzenia efektywnych systemów logistycznych.

Logistyka jako zarządzanie procesami

Trzeba brać pod uwagę, że współcześnie logistyka magazynowa wychodzi poza zakres jedynie obsługi magazynów. Sposób funkcjonowania współczesnego biznesu sprawia, że działania logistyczne dotyczące nie tylko samego przedsiębiorstwa, ale również partnerów biznesowych, kontrahentów. Odpowiednia koordynacja poszczególnych działań oraz kontrola właściwego przebiegu procesów logistycznych bezpośrednio wpływa na skuteczność dochodzenia do wyznaczonych celów. Właściwe skonstruowany system logistyczny opiera się na planowaniu, organizowaniu, koordynowaniu oraz kontrolowaniu.

Related Post